Fontänbubbel

Vad kan yoga vara bra för?

Yoga är ett flertusenårigt verktyg som använts av många genom historien för att uppnå fysisk och mental balans. Idag är det en världsomspännande praktik som älskas av många. Hur kan man använda yoga för att må bättre? För den ena av dagens programledare har yogan inneburit en möjlighet att hantera livets motgångar. I det här avsnittet utforskar Roger och Julia vad yoga innebär och på vilka sätt den kan vävas in i det dagliga livet. Kan Roger bli en yogi? Självklart kan han det tycker Julia men låter han sig övertygas?

Snart kan man väl inte säga något i det här j#!%a landet!

Vad har jag egentligen rätt att säga? I Sverige har vi en stark yttrandefrihetslag. Du har rätt att uttrycka dina åsikter, sedan finns det vissa inskränkningar som ger påföljande konsekvenser. Var går de gränserna? Vem bestämmer vad som är rätt och fel att uttrycka? Det finns lagar men sedan förhåller vi oss också utifrån empati och sociala normer. Hur blir det då när din psykiska diagnos skapar svårigheter för att dig hänga med i det sociala kittet? Och hur förhåller sig makten till yttrandefriheten? Är yttrandefriheten hotad?

Fontänbubbel bjuder på en diskussionspanel som tar sig an vår rättighet att uttrycka oss. Häng med!

Personligt, humoristiskt och nära – Fontänbubbel är dina röster i vardagen!

RSS
Facebook
Lunds Fontänhus
E-post