Fontänbubbel

Fontänbubbel förundras – det förfärliga med förundran!

Existentiell hälsa pratas det om. Vad är det egentligen? Och på vilket sätt kan förundran vara ett redskap för att förbättra vår hälsa? Lunds Fontänhus arbetar med just förundran som ett verktyg för rehabilitering och under våren kör vi en temaserie kring detta.

Är förundran egentligen förfärligt? Existentiell hälsa har som så mycket annat blivit en marknad för ekonomisk vinning i samhället. I dagens Fontänbubbel pratar vi om hur vi bör definiera begreppet existentiell hälsa. Måste det alltid handla om att göra hälsosamma saker? Vi vet ju att saker vi njuter av inte alltid är hälsosamma, samtidigt som de kan ge oss ett existentiellt välbefinnande. Ska det vara en massa jobb och bök bara för att hålla sig vid liv? Och om hälsosam existentiell hälsa backas av enorma vinstintressen, är det då bra för oss och vår planet?

Personligt, humoristiskt och nära – Fontänbubbel är dina röster i vardagen!

Fontänbubbel förundras – teaterns och kulturens verkan

Existentiell hälsa pratas det om. Vad är det egentligen? Och på vilket sätt kan förundran vara ett redskap för att förbättra vår hälsa? Lunds Fontänhus arbetar med just förundran som ett verktyg för rehabilitering och under våren kör vi en temaserie kring detta. I dagens Fontänbubbel träffar vi Hilda Kjellberg och Magnus Nylander från teaterprojektet Joint Attention. De arbetar med teater som ett sätt för människor med psykisk ohälsa att utveckla sig själva och må bättre. Hur går det till? Vad gör kreativitet och kultur med oss? Varför är just scenen en viktig beståndsdel i arbetet? Vi får dessutom – med emfas – veta varför hamburgare och sport inte är kultur.

Personligt, humoristiskt och nära – Fontänbubbel är dina röster i vardagen!

RSS
Facebook
Lunds Fontänhus
E-post