Fontänbubbel

Rik: tjock. Fattig: tunn. Eller?

Vår samtalsserie Bakom kulisserna fortsätter och i den fyrtiotredje delen pratar vi om ett klassiskt motsatspar – rikedom och fattigdom. Har definitionerna av dem ändrats under tidens lopp? Ekonomi är såklart en given faktor men hur ser vi på klichén om hälsa som lycka och rikedom? Kan man verkligen inte köpa sig lycka? Är utbildning verkligen gratis i Sverige? Och de klassiska fysiska bilderna av hälsa, rikedom och fattigdom – gäller de fortfarande idag?

Personligt, humoristiskt och nära – Fontänbubbel är dina röster i vardagen!

RSS
Facebook
Lunds Fontänhus
E-post