Fontänbubbel

Självutveckling eller narcissism?

Hur ser våra livsbehov egentligen ut? I dagens Fontänbubbel pratar vi om vad som styr vår vilja till självutveckling. Enligt behovsteorier ligger just självutveckling långt över våra primära behov. Visar då vår allt större fokus på vikten av att utveckla oss själva på en större allmän lycka och trygghet? Hur långt ska vi gå i vår strävan efter att ge vårt jag plats? Är vi nyckelpigor eller dödskallar? När blir självutveckling helt enkelt narcissism?

Och om vi vänder på resonemanget, går alltid primära behov såsom mat och husrum före driften att utveckla vårt jag? Eller invecklar vi oss bara genom att utveckla oss?

Personligt, humoristiskt och nära – Fontänbubbel är dina röster i vardagen!

RSS
Facebook
Lunds Fontänhus
E-post