Fontänbubbel

Döden idag – en digitaliserad minneskonstruktion?

Denna allestädes närvarande döden…eller är den det? Kan framtiden och teknologin skänka oss evigt liv? Vilken roll spelar den tid vi lever i för vårt förhållande till döden? I dagens Fontänbubbel pratar vi om döden genom tiden. Har döden en idéhistoria? Upplever vi döden annorlunda idag än för hundra år sedan? Kyrkan menar att Alla Helgon-helgen numera drar mer folk än Påsken. I vår sekulariserade och högteknologiska tid ökar människors intresse för att prata med döda. Logik eller paradox?

Är Vita arkivet ett verktyg för att kunna hantera vår egen död, mer än vägledning för de efterlevande? Vi får ta del av ett högst personligt nedtecknande i arkivet. Vilket leder in oss på vår mänskliga önskan att lämna avtryck och leva vidare efter vår utmätta tid. Men räcker det med en digitaliserad minneskonstruktion av oss?

Personligt, humoristiskt och nära – Fontänbubbel är dina röster i vardagen!

Är prylar bara prylar?

I dagens Fontänbubbel pratar vi om saker, prylar, ting. Vi frågar oss bland annat vad sakerna betyder för oss, vad de säger om oss och vad vi vill ska hända med dom när vi dör. Vad innebär det att dödstäda? Dessutom pratar vi om hur föremål kan få oss att kastas tillbaka i tiden och får oss att minnas. Varför skulle någon vilja köpa Hitlers klocka för flera miljoner? Är våra prylar helt enkelt troféer?

Personligt, humoristiskt och nära – Fontänbubbel är dina röster i vardagen!

RSS
Facebook
Lunds Fontänhus
E-post