Fontänbubbel

Expertkultur, när, var, hur?

I det här avsnittet av Fontänbubbel pratar vi om expertens roll i samhället. Olof har läst en artikel om förhållandet mellan kunskap och politik. Använder politikerna de experter som gynnar deras intressen? Margitha har läst en bok om expertsamhällets organisering som problematiserar experternas status. Vem är det egentligen som väljer ut samhällets experter? Vi diskuterar hur expertsamhället kan förstås utifrån  relationella, individuella och samhälleliga perspektiv. Hur får man till balans mellan expertråd och självbestämmande? Vad är sunt förnuft, finns det något sådant? Vi får även upp vår egna expert på scen. Hur lätt är det egentligen för en expert att presentera avancerad kunskap för oinvigda? Blir gemene man mer upplyst i ett expertsamhälle eller fördummas vi snarare?

Personligt, humoristiskt och nära – Fontänbubbel är dina röster i vardagen!

Kunskapen förändrar världen?

Vad är kunskap egentligen? Definierar vi det annorlunda i dagens samhälle än i gårdagens? I dagens Fontänbubbel försöker vi reda i ordets ursprung och betydelse och hur vi ser på begreppet idag. Hur ser förhållandet kunskap och information ut? Är kunskap något som alltid går att empiriskt bevisa? Är kunskap ett värdeladdat ord?

Kan kunskapen om en själv, och förmedlandet av den, vara universell? Och på så sätt förändra världen?

Personligt, humoristiskt och nära – Fontänbubbel är dina röster i vardagen!

RSS
Facebook
Lunds Fontänhus
E-post