Fontänbubbel

Kunskapen förändrar världen?

Vad är kunskap egentligen? Definierar vi det annorlunda i dagens samhälle än i gårdagens? I dagens Fontänbubbel försöker vi reda i ordets ursprung och betydelse och hur vi ser på begreppet idag. Hur ser förhållandet kunskap och information ut? Är kunskap något som alltid går att empiriskt bevisa? Är kunskap ett värdeladdat ord?

Kan kunskapen om en själv, och förmedlandet av den, vara universell? Och på så sätt förändra världen?

Personligt, humoristiskt och nära – Fontänbubbel är dina röster i vardagen!

RSS
Facebook
Lunds Fontänhus
E-post