Fontänbubbel

Bakom kulisserna 33 – professionella konflikter?

Trettiotredje delen av vår samtalsserie Bakom kulisserna och rör oss in i konflikthanteringens gråzoner. Med utgångspunkt i våra egna redaktionsrelationella processer diskuterar vi vad som egentligen är önskade resultat av konflikthantering. Vad spelar professionalism för roll när det kommer till friktioner i grupp och samarbeten? Hur definierar och värderar vi professionalitet? Hör ordet överhuvudtaget hemma i en verksamhet som Lunds Fontänhus? Dessutom visar det sig att vi inte ens har koll på vilket Bakom kulisserna i ordningen vi samtalar i.

Personligt, humoristiskt och nära – Fontänbubbel är dina röster i vardagen!

RSS
Facebook
Lunds Fontänhus
E-post