Fontänbubbel

Inför valet 2022 – FörNyaLund

Söndag den 11:e september är det valdag i Sverige. Inför valet bjuder Fontänbubbel in alla partier i Lunds Kommunfullmäktige för att diskutera och undersöka vad det är de egentligen vill. I dagens podd gästas vi av FörNyaLund och på plats är Istvan Ulvros.

FörNyaLund profilerade sig med sitt motstånd mot spårvägen i Lund. Nu är den på plats, hur ser de på den nu? Och vilka andra frågor är det de driver? Vad menar de med att Lunds infrastruktur är en hjärtefråga? Hur ser de på vård, psykiatri och skola? FNL kallar sig ett visionärt parti – hur går det ihop med idén om ett bevarande av Lund?

Personligt, humoristiskt och nära – Fontänbubbel är dina röster i vardagen!

RSS
Facebook
Lunds Fontänhus
E-post