Fontänbubbel

Samhällsklyftor+fattigdom=brott – eller?

Det pratas mycket om brott och straff i politiken, inte lika mycket om samhällsklyftor. I dagens Fontänbubbel diskuterar vi orsak och verkan kring socioekonomins förhållande till kriminalitet. Är det alltmer högteknologiska jobb som skapar klyftor? Är det konstigt om man väljer moraliskt diskutabla vägar att försörja sig om ens ekonomi är på ett evigt noll? Vilka vägar till ett bättre liv synliggör samhället för individen?

Vi får också en lösning på tre ben för brottsligheten. Och kanske vi bara skulle lösa upp hela det rådande samhällssystemet? Går det egentligen?

Personligt, humoristiskt och nära – Fontänbubbel är dina röster i vardagen!

Rik: tjock. Fattig: tunn. Eller?

Vår samtalsserie Bakom kulisserna fortsätter och i den fyrtiotredje delen pratar vi om ett klassiskt motsatspar – rikedom och fattigdom. Har definitionerna av dem ändrats under tidens lopp? Ekonomi är såklart en given faktor men hur ser vi på klichén om hälsa som lycka och rikedom? Kan man verkligen inte köpa sig lycka? Är utbildning verkligen gratis i Sverige? Och de klassiska fysiska bilderna av hälsa, rikedom och fattigdom – gäller de fortfarande idag?

Personligt, humoristiskt och nära – Fontänbubbel är dina röster i vardagen!

RSS
Facebook
Lunds Fontänhus
E-post