Fontänbubbel

Empati i pandemins tid

Vi befinner oss mitt i en pandemisk kristid. Coronaeffekter påverkar samhället på ett sätt vi inte är vana vid och på många sätt pågår en maktkamp mellan olika sätt att se på hur vi ska hantera detta. Vad händer med vår empati i kris? Vissa menar att just empati definierar oss som människor. Stämmer det?

I dagens program tar Fontänbubbel tag i empatidiskussionen.

Personligt, humoristiskt och nära – Fontänbubbel är dina röster i vardagen!

Berättelsen och livet II

Under Kulturnatten anordnade Lunds Fontänhus ett musik-, konst-, och samtalsevenemang . Fontänbubbel var där och spelade in de personliga livsberättelserna som flera av Fontänhusets medlemmar delade på samtalsscenen.

Den andra delen av serien ”Berättelsen och livet” tillhör Petra Stegle. Vi får följa med i hur det känns att komma till Lunds Fontänhus, hur det är att leva med fysiska handikapp, om konsten att säga ifrån, om engagemang för fattiga EU-migranter, RH-klasser och upplevelser av Samhall och hur empati kanske är det allra största.

RSS
Facebook
Lunds Fontänhus
E-post