Fontänbubbel

Bakom kulisserna 35 – bitcoin, perception och connectome?

Vår samtalsserie Bakom kulisserna gör ett gästspel och i vår trettiofemte del kastar vi oss in i en helt oförberedd timme. Nästan. Bitcoin, entreprenörskap, oro, skräckfilm, fria resor, handslag…pandemi.

Vi tar tempen på veckan som gått, utifrån våra olika sätt att fånga upp intryck. Och vad är det som får just det som fastnar ur informationsflödet att fastna hos just oss som individer? Är connectome svaret??

Personligt, humoristiskt och nära – Fontänbubbel är dina röster i vardagen!

RSS
Facebook
Lunds Fontänhus
E-post