Fontänbubbel

Intelligensen, algoritmen och visdomen.

Om vi kan mäta intelligens, kan vi då återskapa intelligens? I dagens Fontänbubbel diskuterar vi intelligens som begrepp och fenomen. Vad spelar våra idéer om intelligens för roll i hur vi möter andra människor? Hur spelar normtankar kring dumhet in i våra idéer om psykiska diagnoser?

Kanske är det så att intelligens blir poänglöst utan visdom.

Personligt, humoristiskt och nära – Fontänbubbel är dina röster i vardagen!

RSS
Facebook
Lunds Fontänhus
E-post