Fontänbubbel

Att upptäcka sig själv

Försvinner vår lust att upptäcka när vi blir äldre? Och vad står upptäckarlusten för? I dagens Fontänbubbel letar vi i historien, i världen och i oss själva efter upptäckandets kärna. Vad är det vi letar efter i barndomens källare? Söker vi efter något inom oss att lösa upp? Vad innebär det att upptäcka att man har en diagnos senare i livet?

Landskap, länder, musik, litteratur, upptäckandet är oändligt. Är vi bryggan mellan konsten och vetenskapen? Letar vi egentligen efter oss själva?

Personligt, humoristiskt och nära – Fontänbubbel är dina röster i vardagen!

Inför valet 2022 – Vänsterpartiet

 

Söndag den 11:e september är det valdag i Sverige. Inför valet bjuder Fontänbubbel in alla partier i Lunds Kommunfullmäktige för att diskutera och undersöka vad det är de egentligen vill. Tredje partiet i vår valpodd är Vänsterpartiet och vi gästas av Saima Jönsson Fahoum och Jesper Sahlén.

Hur vill Vänsterpartiet konkret arbeta mot en marknadsskola? Klimatet är en prioriterad fråga för partiet, men varför ska man rösta på dem och inte Miljöpartiet? Var står de i digitaliseringen av exempelvis vården? Vad menar de med att de vill verka för ett avtrappande av den ångestdämpande medicinen? Och vad gillar de representerande egentligen för musik?

Personligt, humoristiskt och nära – Fontänbubbel är dina röster i vardagen!

Inför valet 2022 – FörNyaLund

Söndag den 11:e september är det valdag i Sverige. Inför valet bjuder Fontänbubbel in alla partier i Lunds Kommunfullmäktige för att diskutera och undersöka vad det är de egentligen vill. I dagens podd gästas vi av FörNyaLund och på plats är Istvan Ulvros.

FörNyaLund profilerade sig med sitt motstånd mot spårvägen i Lund. Nu är den på plats, hur ser de på den nu? Och vilka andra frågor är det de driver? Vad menar de med att Lunds infrastruktur är en hjärtefråga? Hur ser de på vård, psykiatri och skola? FNL kallar sig ett visionärt parti – hur går det ihop med idén om ett bevarande av Lund?

Personligt, humoristiskt och nära – Fontänbubbel är dina röster i vardagen!

RSS
Facebook
Lunds Fontänhus
E-post