Fontänbubbel

Hur rör vi oss mellan samhällsklasserna?

Idag pratar vi klassresor, d.v.s. att förflytta sig från socioekonomisk position i samhället till en annan. Ett annat ord för samma fenomen kan sägas vara ”social rörlighet”.  Vad finns för metoder att röra sig uppåt i samhället? Ett vanligt svar på frågan är studier; att utbilda sig för att skaffa kunskap och gärna i slutändan få ett jobb. Men finns det kanske utslagningsmekanismer som försvårar möjligheten för många att genomgå utbildningar? Hur likvärdiga är egentligen våra förutsättningar redan från grundskolan?

Är det fler eller färre som går från gymnasium till universitet inom nuvarande generation jämfört med den tidigare? Är en svår barndom en förutsättning för att motiveras att göra en klassresa? Kan det finnas en lockelse i att göra en klassresa ”nedåt”, d.v.s. att trots överklassbakgrund anstränga sig för att leva så ”vanligt” som möjligt? Finns det fördelar utifrån ett folkhälsoperspektiv att skaffa sig en akademisk utbildning?

Personligt, humoristiskt och nära – Fontänbubbel är dina röster i vardagen!

Bakom kulisserna 29 – vård, vård, TANDVÅRD!

 

Tjugonionde delen av vår samtalsserie Bakom kulisserna och vi borrar i vårdfrågor. Statsfinansierad eller privat vård? Har Sverige bra sjukvård egentligen? Varför är tandvård en klassfråga? Borde inte ett grönt kort tjäna till att jämna ut tillgängligheten?

Personligt, humoristiskt och nära – Fontänbubbel är dina röster i vardagen!

Vad snackar du om?

Formar vi språket eller formar språket oss? I dagens Fontänbubbel närmar vi oss just språk ur olika perspektiv. Barnet kommer till världen och lägger ord till ord – när tusan blir språket en klassmarkör? Hur påverkar dialekten vår identitet när vi plötsligt inte befinner oss i vår uppväxtmiljö? Den språkliga kameleonten bor ju nästan i oss alla. Dessutom kollar vi lite på hur vi egentligen förstår de gamla ordspråken.

Omvärldskollen försöker reda i vad som egentligen händer i England – och påtalar vikten av att vi förstår begreppet ’att äga ordet’ ur ett ekonomiskt ägarperspektiv. Vad händer när 85% av media i ett land ägs av miljardärer?

Personligt, humoristiskt och nära – Fontänbubbel är dina röster i vardagen!

RSS
Facebook
Lunds Fontänhus
E-post