Fontänbubbel

Bakom kulisserna 39 – oro som trollmat.

Vår samtalsserie Bakom kulisserna fortsätter och i den trettionionde delen pratar vi om den oro som skapas i svallvågorna av Rysslands invasion av Ukraina. Framförallt diskuterar vi vad oro gör med oss och på vilka olika sätt vi hanterar den. Följderna av kriget kan bli ekonomiska, flyktingrelaterade eller rena krigshandlingar. En samhällelig och individuell oro är naturlig, men är bunkring av matvaror och omedelbart NATO-inträde snarare signaler för oro än tvärtom? Hanterar vi oro bättre genom att förbereda sig för något än inte? Föder vi kanske bara trollet? Och vad pysslar medierna med? Oro föder oro, och oro är ett vapen.

Personligt, humoristiskt och nära – Fontänbubbel är dina röster i vardagen!

Bakom kulisserna 38 – skolan, socialiseringen och AI.

Vår samtalsserie Bakom kulisserna fortsätter och i den trettioåttonde delen ger vi oss i kast med en av de samhällsbärande institutionerna – skolan. Känslorna kring skolgången är blandade hos många, inte minst hos deltagarna runt bordet. Varför måste man fortfarande gå upp så tidigt, när forskningen visar att bara en timmes senareläggande av skoldagen skulle ge skolungdomar en helt annan energi? Skulle skolan kunna vara annat än generaliserande kring individen? Hur har lärarna det? Behövs lärarna egentligen? Är AI lösningen på allt?

Personligt, humoristiskt och nära – Fontänbubbel är dina röster i vardagen!

Bakom kulisserna 37 – våld, krig och försvar

Vår samtalsserie Bakom kulisserna fortsätter och i vår trettiosjunde del utgår vi från Rysslands invasion av Ukraina och funderar på effekter av krig och våld. En naturlig konsekvens av krig är försvar. Och visst har ett land som invaderas rätt att försvara sig. Men försvar inkluderar ju såklart också krigföring. Påverkas konsekvenser av våld av i vilket sammanhang det utövas? Är anfall bästa försvar? Och vad är egentligen expansivt självförsvar? Vi filtrerar tankar om krig och våld genom personliga och vardagliga upplevelser.

Personligt, humoristiskt och nära – Fontänbubbel är dina röster i vardagen!

Bakom kulisserna 36 – krattar censur alltid för diktatur?

Vår samtalsserie Bakom kulisserna gör ett gästspel och i vår trettiosjätte del grubblar vi lite kring begreppet censur. Att självcensur kan vara ett socialt smörjmedel står nog klart, men hur ska vi förhålla oss till censur i samhälle, myndigheter och institutioner? Kan censur vara ett sätt att kratta och hålla rent i demokratin eller befinner vi oss då alltid i en sluttande backe? Hur ska vi förhålla oss till våld och sex när det kommer till barns möjlighet att idag få fri tillgång via nätet? Och kan det verkligen vara så att censur kan komma underifrån?

Personligt, humoristiskt och nära – Fontänbubbel är dina röster i vardagen!

Bakom kulisserna 35 – bitcoin, perception och connectome?

Vår samtalsserie Bakom kulisserna gör ett gästspel och i vår trettiofemte del kastar vi oss in i en helt oförberedd timme. Nästan. Bitcoin, entreprenörskap, oro, skräckfilm, fria resor, handslag…pandemi.

Vi tar tempen på veckan som gått, utifrån våra olika sätt att fånga upp intryck. Och vad är det som får just det som fastnar ur informationsflödet att fastna hos just oss som individer? Är connectome svaret??

Personligt, humoristiskt och nära – Fontänbubbel är dina röster i vardagen!

Bakom kulisserna 34 – Gråten

Trettiofjärde delen av vår samtalsserie Bakom kulisserna och vi diskuterar gråten som fenomen. Är det verkligen så att kvinnor har närmare till gråten än män? Och att det beror på testosteronet? Vi pratar om normer och kultur som styr vårt förhållande till vårt känsloliv. Vad händer med en grupp i ett rum när någon börjar gråta? Är ilska mer accepterat utan tårar? Och hur kan det komma sig att männen på Redaktionen tyckte att det var ett ointressant ämne?

Personligt, humoristiskt och nära – Fontänbubbel är dina röster i vardagen!

Bakom kulisserna 33 – professionella konflikter?

Trettiotredje delen av vår samtalsserie Bakom kulisserna och rör oss in i konflikthanteringens gråzoner. Med utgångspunkt i våra egna redaktionsrelationella processer diskuterar vi vad som egentligen är önskade resultat av konflikthantering. Vad spelar professionalism för roll när det kommer till friktioner i grupp och samarbeten? Hur definierar och värderar vi professionalitet? Hör ordet överhuvudtaget hemma i en verksamhet som Lunds Fontänhus? Dessutom visar det sig att vi inte ens har koll på vilket Bakom kulisserna i ordningen vi samtalar i.

Personligt, humoristiskt och nära – Fontänbubbel är dina röster i vardagen!

Bakom kulisserna 31 – de tio budorden och nutiden

Trettioförsta delen av vår samtalsserie Bakom kulisserna och vi plockar fram de gamla stentavlorna för att undersöka hur de tio budorden kan relateras till vårt liv idag. Eller kan de det? Kan levnadsregler från då appliceras på ett nu? Hur förändras etik och moral över tid? Handlar de tio buden egentligen om vår relation till auktoriteter, helt enkelt till mamma och pappa?

Personligt, humoristiskt och nära – Fontänbubbel är dina röster i vardagen!

Bakom kulisserna 30 – jag är Döden

Trettionde delen av vår samtalsserie Bakom kulisserna och vi möter upp runt frågor kring det oåterkalleliga slutet på vår existens – döden. Eller är det verkligen slutet för oss? Samtalet cirklar runt eventuell rädsla för den egna döden och sorgen efter dödsfall. Döden må vara logisk men är diskussionen om den ologisk? Kan vi förbereda oss och våra nära? Finns spöken? Och vad har Bondespelet överhuvudtaget med diskussionen att göra?

Personligt, humoristiskt och nära – Fontänbubbel är dina röster i vardagen!

Bakom kulisserna 29 – vård, vård, TANDVÅRD!

 

Tjugonionde delen av vår samtalsserie Bakom kulisserna och vi borrar i vårdfrågor. Statsfinansierad eller privat vård? Har Sverige bra sjukvård egentligen? Varför är tandvård en klassfråga? Borde inte ett grönt kort tjäna till att jämna ut tillgängligheten?

Personligt, humoristiskt och nära – Fontänbubbel är dina röster i vardagen!

RSS
Facebook
Lunds Fontänhus
E-post